کاربرد نانو کاتالیزورها در مبدل های کاتالیستی اتومبیل

کاتالیزور عبارت است ماده ای که بدون بدون اینکه خودش در واکنش شیمیایی شرکت نماید(به عبارت دیگر، بدون مصرف شدن) به واکنش شیمیایی شتاب و سرعت می بخشد. کاتالیزورها در زمینه های آماده سازی شیمی سنتزی و مهندسی شیمی از مهم ترین عوامل موثر به شمار می روند که می توانند در کاربردهایی چون پالایش نفت خام برای تولید بنزین، سوخت جت ها و سایر مولکول های هیدروکربنی که در ساختن پلاستیک ها و مواد پتروشیمی کاربرد دارند، مورد استفاده قرار گیرند.

مبدل های کاتالیستی که در داخل سیستم اگزوز اتومبیل قرار می گیرند سبب کاهش آلاینده های گاز خروجی مثل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن های نسوخته می شوند. در طی عملکرد مبدل های کاتالیستی، هوا وارد مسیرهای گاز خروجی از موتور اتومبیل می شود. سپس این مخلوط گازها از روی کاتالیزور می گذرد کاتالیزور مولکولهایی از CO،NOX و O2 را بر روی سطح خود جذب می کند. NOX   به اتم های N ،O  وO2 به اجزای اتمی خود تجزیه می شوند. برای تشکیل مولکول هایN2  جفت هایی از اتم های نیتروژن یه هم پیوسته و ترکیب می شوند.مونوکسید کربن هم اکسید شده ودی اکسید کربن را تشکیل می دهد. اکسید سریم-زیرکونیوم نانو ساختار یکی از موادی است که در این فعل و انفعالات وارد شده و به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرد.