استفاده از نانوپوشش ها جهت افزایش مقاومت به خوردگی فلز مس

مس به طور گسترده در صنایع مختلفی نظیر صنایع انتقال آب، دیگ های بخار در کارخانجات و صنایع الکترونیک استفاده می شود. این عنصر با وجود ویژگی های مطلوبی همچون هدایت الکتریکی وحرارتی بالا، می تواند در محیط های گازی اسیدی به خصوص در حضور یون سولفید یا ترکیب های آن، مانند آمونیاک یا آمین ها تحت تاثیر خوردگی شدید قرار گیرد. محققان توانسته اند با استفاده از نانو پوشش ها، به حفاظت در برابر پدیده ی خوردگی فلز مس به ویژه در محیط های آبی دست یابند.

در این روش ابتدا سطح ورقه های مس خالص، تمیز و صیقلی شده و به مدت زمان مشخصی در محلول آبی ال – سیستین غوطه ور شد تا ال –سیستین به صورت نانو ذرات و نانو صفحات بر روی سطح مس لایه نشانی شود. پس از آن الکترود مس لایه نشانی شده با ال – سیستین در محلول قلیایی دوپامین قرار گرفت تا دوپامین به طور خود به خودی روی ال-سیستین پلیمریزه شود. به طور کلی نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت در برابرخوردگی مس لایه نشانی شده با نانوپوشش ها بوده است.